Inzicht en perspectief

Volop in een veranderproces? Lastig om te begrijpen wat er nu écht aan de hand is. Dreigt de organisatie vast te lopen in patronen? Met de voorstelling getiteld “Je gaat het pas zien als je het doorhebt” verschaffen we inzicht én bieden we perspectief.

“Je gaat het pas zien als je het doorhebt”

 De titel is een verwijzing naar een uitspraak van wijlen Johan Cruijff (1947-2016). Omdat Johan Cruijff voor zijn toehoorders vaak niet te volgen was, spreekt men van Cruijffiaans taalgebruik. Taalkundige Rene Appel meent dat Cruijff ‘op een heerlijke manier uitdrukkingen verkeerd gebruikt.’
Wij lenen deze zin van J.C., omdat deze precies uitdrukt wat onze voorstelling beoogt: middels theater zichtbaar maken wat eerst onzichtbaar was en waarvoor inzicht nodig is om het onzichtbare te kunnen herkennen.

Organisatiedynamiek

Vaak gaat bedrijfstheater over gedrag en het hanteren van gesprekstechnieken.  Onze voorstelling gaat verder. Het laat je nadenken over de onderliggende dynamiek van stagnatie en verandering. We werken met theater omdat een krachtig verhaal je sneller en dieper laat leren.

Een interventie voor grote groepen tot maximaal 100 deelnemers.

Kijk voor een eerste indruk onderstaande twee scenes.


Systeemdenken

Als er iets fout gaat zijn we geneigd de oorzaak te zoeken en vervolgens de oplossing te formuleren. Vaak werkt dit bij eenvoudige problemen, maar door de toenemende complexiteit hebben we meer nodig om adequaat te handelen. Door de voorstelling oefen je met de bril van de systeemdenker: je gaat patronen zien en doet net even anders dan je eerste neiging. Je draagt duurzaam bij aan verbetering van een team en een organisatie.

Thema’s

Wat wil je verder uitdiepen?  Wat is de kern waar we het over moeten hebben? Na de voorstelling kun je kiezen uit verschillende workshops die aansluiten bij jouw verandervraag. Sta je open voor een fundamenteel ander inzicht over bijvoorbeeld werkdruk, vitaliteit, zelforganisatie en leiderschap?

Inzicht en ervaring

Liever eerst alleen kijken en luisteren? Of toch een stap verder door met het geleerde te oefenen? Wij hebben de methodieken in huis om mensen te laten ervaren wat het is om vanuit een ander perspectief te denken én te handelen. We rekken grenzen op zonder te forceren.