Yes, we zijn live!

Je gaat het pas zien als je het doorhebt

Na een jaar testen en experimenteren met de voorstelling en het didactisch concept, is daar nu eindelijk een af en rond geheel waar we erg graag de wereld een stukje beter mee maken: Systeemtheater. En daarbij hoort natuurlijk een website. Feest!

We hopen je op deze website inzicht te geven wat Systeemtheater is en waar je het kunt inzetten.
De term Systeemtheater is door ons in het leven geroepen: een voorstelling gebaseerd op systemische principes.
Een tragikomische voorstelling over paradoxale boodschappen, triades, onbedoelde tegenstrevers en andere verborgen dynamische elementen. Vandaar: Je gaat het pas zien als je het doorhebt, uitspraak ontleend aan de grote J.C. 😉

Je gaat het pas doen als het zin heeft

We willen een bijdrage leveren aan het verspreiden van het systeemdenken binnen organisaties. De bril van de systeemdenker zal je op verschillende momenten en manieren moeten opzetten om bedreven te raken in deze manier van kijken. Werken aan verstoorde communicatie waarbij de patronen in de interactie centraal staan en de onderliggende dynamiek onderwerp van gesprek is, ontschuldigt de betrokkenen.

Het is niet alleen hip om niet te oordelen, maar ook uitermate effectief om complexiteit te aanvaarden en problemen niet psychologiserend te benaderen. Systeemdenken is van deze tijd.

En daarom moest het Systeemtheater er komen…
Kijk rond op de website en schroom niet om vragen, opmerkingen, aanvullingen, verbeterpunten, tips en complimenten te delen met ons!