Fragment uit de voorstelling:

Andrea
Iedereen moet eigen initiatief tonen. We moeten geen tijd verspillen.
Chris
Dus je wilt dat ik snel handel?
Andrea
Inderdaad! Wees pro-actief en neem verantwoordelijkheid.

Kenmerken van een stagnerend systeem
  • Negatieve beeldvorming
  • Starheid
  • Stagnerende besluitvorming
  • Negatieve houding en sfeer
Hypothese

Als een team of organisatie stagneert groeit de kloof tussen de goede bedoeling en het effect. Met man en macht doet men pogingen het systeem te vitaliseren. Hoe harder er geduwd en getrokken wordt, hoe meer dubbele boodschappen. Hoe meer dubbele boodschappen, hoe meer het systeem stagneert.

Het kan anders

Een dubbele boodschap is een slordige boodschap met haast. Door de voorstelling beseffen de deelnemers dat ze de tijd moeten nemen om terug te gaan naar de goede bedoeling achter de boodschap. Door duidelijk te zijn leren de deelnemers een eigen bijdrage te leveren aan vitalisering.

Opbrengsten
  • De deelnemers herkennen de dubbele boodschappen in de voorstelling.
  • Ze kunnen de kenmerken van de stagnatie vertalen naar hun eigen systeem.
  • Ze zijn in staat de verschillen te herkennen en erkennen als bron van vitaliteit.