Fragment uit de voorstelling:

Erica

Zie je wat er gebeurd?

Dirk

<denkt na> Werkdruk

Erica

Hij liep op zijn tandvlees

Steeds meer met minder mensen.

Hij heeft gewaarschuwd, maar wordt niet gehoord.


Kenmerken van een systeem onder druk
  • Hoe meer druk, des te meer uitval.
  • Des te meer uitval, hoe meer druk.
  • Hoe groter de druk, des te meer vermijding van taken.
  • Des te meer vermijding, hoe groter de druk.

Hypothese

Gesprekken over werkdruk zijn zelden constructief. Hoe harder de werkvloer klaagt, hoe harder het management  zal zeggen dat het wel meevalt, waardoor de werkvloer harder zal klagen. Hoe meer de een de organisatie als schuldige aanwijst, hoe harder de ander de persoonlijke verantwoordelijkheid zal benadrukken.

Het kan anders

Door de voorstelling worden de deelnemers zich bewust van de patronen rondom werkdruk. Ze beseffen dat het noodzakelijk is om vanuit een andere, systemische invalshoek te werken aan vermindering van de druk. Ze leren de taal die kan helpen om tot constructieve oplossingen te komen.

Opbrengsten   
  • Beperkende patronen van de voorstelling zijn herkend.
  • Beperkende patronen van het eigen team en organisatie zijn benoemd.
  • Ieder weet wat zijn aandeel is aan de beperkende patronen.
  • Het team en elk lid afzonderlijk kan constructief verder bouwen aan eigen oplossingen.